HSP begeleiding Nederland
 
MHOOJ-Annalies Otten-HSP.jpg

Zwolle - Annalies Otten Hagen - Therapie en Coaching Verbaal - Beeldend

Persoonlijk

Mijn naam is Annalies Otten Hagen. Ik werk vanuit een eigen praktijk MHOOJ in Zwolle. De naam van de praktijk is veelzeggend over de intentie waarmee ik ieder moment wens te werken: met het oog op jou, in de kern heel en 'tov'.
Ik werk als Psychosociaal Therapeut Verbaal en Beeldend, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige sr, Trainer en Supervisor Mindfulness MBSR-MBCT, Breathworks en Compassie, GGZ-Consulent CCE en Kunstzinnig Beeldend Coach Vilt.

Er zijn een paar intense ervaringen geweest, waaronder het overlijden van mijn jongste broer, die mij bewust hebben gemaakt op welke manier hoog sensitiviteit zowel een kracht als valkuil kan zijn, als kind opgroeiend in een groot gezin en als volwassene, waaronder werknemer, echtgenoot en moeder van vier krachtige kinderen. De opbouw van een eigen praktijk heeft een zeer positieve rol gespeeld om werkplezier te verhogen en thuis te komen als mens in de manier waarop ik als professional kan werken. Te ervaren om te kunnen leven en werken vanuit ontspanning en vrijheid is een groot goed en is wat mij betreft gebaseerd op bewust-er-zijn, vanuit overgave aan wie je kunt en mag zijn.

Visie

Centraal staat het proces van ontvankelijkheid, bereidheid en de moed om bewust-er-te zijn met dat wat is, gericht op de switch van reactief naar creatief. Wat helpt je bij het ontwikkelen, verfrissen en verdiepen van een nieuwsgierige grondhouding naar wat hier nu is, je zorgzame aandacht vraagt?

Onze menselijke speelruimte schuilt in de manier waarop we ons intentioneel verhouden tot wat er is en gebeurt. In ieder moment, iedere ervaring schuilt een keuze – het vraagt alleen vaak net anders te kijken om het perspectief hierop te verruimen.
Het therapeutisch proces is als beeldhouwen. Tezamen beweeg je je in een dialoog waarbij mag oplossen wat anders kan en aanvaarding aan zet is waarin dat wordt gevraagd. Juist in de compassievolle erkenning van deze paradox hervind je je balans – het leven van je keuze- vrijheid gebeurt ‘in the midst of the stuff’.

Specialisatie

De basis van mijn manier van werken ligt in jaren leef- en werkervaring en tal van theoretische kaders die elkaar ogenschijnlijk kunnen tegenspreken maar in de praktijk juist zeer aanvullend blijken te zijn.
Mijn generalistische insteek is mijn specialisatie. Ik bijt mij niet vast en laat me niet vastbijten in een specifieke doelgroep of methodiek.
Ik heb affiniteit met interventies die concreet, intuitief en creatief van aard zijn, afgestemd op wat in het moment past. De therapie en coaching is een traject vol verrassingen, gericht op het thuiskomen in jezelf, lichaam en geest weer herkenbaar en voelbaar te ervaren als een geheel.


Kennismakingsgesprek

https://www.mhooj.nl/pagina-welkom.html.

Kom gerust langs voor een gratis kennismakingsgesprek onder het genot van een kop koffie of thee. Plan je graag direct een indicatie-sessie dan geldt het eerste kwartier als kosteloze kennismaking. Laat beperkte financiële draagkracht geen belemmering zijn. Welkom!

Opleidingen en trainingen

https://www.mhooj.nl/pagina-wat.html.

HBO-V, MGGZ-SPV, NLP, SFT, VHT/VIB, MBO-Creatieve therapie, KIB-Beeldend,
Trainersopleidingen MBSR, MBCT, Breathworks, MBCL, Supervisor Mindfulness, HSP-
begeleider (EszenzZ), Body-Mindlanguage (actueel), Opleiding tot Felt-Artist.


Lidmaatschap en vergoedingen

https://www.mhooj.nl/pagina-kwaliteit.html.

Aanbod Therapie: VIV, RBCZ, CAMcoop (WkGGz).

Voorts lid VenVN - Kwaliteitsregister Verpleegkundigen/SPV (als zzp inzetbaar in Basis- GGZ/S-GGZ onder regiebehandelaar zoals GZ-psycholoog of Psychiater).

Aanbod Mindfulness- Compassie: VMBN en SMR - Kwaliteitsregister voor Mindfulnesstrainers.


Kosten

https://www.mhooj.nl/pagina-wanneer.html.

Basis-tarief:
€ 95,00 per (indicatie-)sessie tot 90 minuten.

Serie-aanbod per 4 sessies is € 340,00 (€85,00/sessie).

De sessies kunnen voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen: https://www.mhooj.nl/pagina-tarieven.html.

Neem contact op met Annalies Otten Hagen:

Web: www.mhooj.nl.
Mail: annalies@mhooj.nl.
Tel: 0647462543.
Instagram: mhoojzwolle.

 
Vibha van 't Erve.jpg

Zwolle - Vibha van ’t Erve, natuurgeneeskundige therapie, energetisch werk, HSP, traumaverwerking

Persoonlijk

Mijn naam is Vibha van ’t Erve,  natuurgeneeskundig therapeut, maatschappelijk werkster en gecertificeerd HSP begeleider. Ik heb in mijn leven, net als zovelen met mij, de nodige hobbels op mijn pad gehad, waardoor ik steeds verder van mijn gevoel af kwam te staan. Door opleidingen en het leven zelf is mijn eigen ontwikkeling zich steeds verder gaan verdiepen. Als ik dacht door een proces heen te zijn gegaan kwam er wel weer iets nieuws op mijn pad waar ik niet omheen kon. Ik heb dit proces intens doorleeft. Zo kreeg ik steeds meer contact met mijn eigen kracht, mijn eigen ik.

Visie

Doordat ik zelf heb ervaren hoe het is om vast te lopen in het leven, in deze mentale maatschappij, ben ik extra gemotiveerd geraakt om anderen te ondersteunen in dit, vaak eenzame proces. Mensen die uit balans zijn laat ik weer in contact komen met hun eigen kracht en identiteit. Ik werk hierbij op de lichamelijke, mentale, emotionele en spirituele laag. Ieder mens is uniek dus ieder mens heeft een andere benadering nodig en ook een andere ingang. Door steeds goed afgestemd te zijn hoop ik met mijn rugzakje aan methodieken en ervaringen de juiste ingang te vinden. 

Werkwijze

Ik start altijd met een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek. Hierin is het belangrijk dat ik de hulpvraag helder krijg en kan invoelen of ik de juiste persoon ben voor deze hulpvraag. Ik vertel in dit gesprek wat ik te beiden heb, welke methodieken ik kan toepassen en welke ingang ik denk/voel dat het meest adequaat is. Over en weer vindt ik het belangrijk dat er veiligheid en vertrouwen is voor er een vervolgafspraak gemaakt wordt. 

Specialisatie

HSP “training”:

De individuele HSP “training” is erop gericht om op een zeer praktische manier om te leren gaan met externe prikkels, gevoelens en emoties. Te leren structureren, grenzen stellen en bewust in het hier en nu te zijn. Het doel is om weer contact te maken en te vertrouwen op het eigen innerlijke weten. Tijdens de “training” geef handvaten om met hoogsensitiviteit om te gaan op een manier waarbij er geen last maar juist voordeel gehaald wordt uit de gevoeligheid. Ik leer contact te gaan maken met de eigen innerlijke energie. 

Doordat ik erg energetisch werk verbind ik aan de HSP “training” ook innerlijk kind werk. Uit ervaring blijkt dat veel HSPers een verleden hebben van opstapeling van “kleine” trauma’s die niet verwerkt zijn. Door contact te maken met de eigen energie, kom je ook in contact met alle emoties die in de loop van het leven zijn weggestopt. Ik help om deze emoties, blokkades te duiden en te verwerken via innerlijk kind werk. 

(Familie) Opstelling:

Ik geef individuele (familie) opstellingen om onbewust patronen zichtbaar te maken. Dit kunnen familie patronen zijn, maar dit kan ook een patroon zijn van jezelf over het maken van keuzes of het wel of niet aangaan van een relatie. Eigenlijk kan je allerlei onderwerpen gebruiken binnen een opstelling om helderheid te krijgen over hoe iemand zich met het onderwerp verhoudt. Doordat het individueel is kan er meer tijd en aandacht aan gegeven worden en kan de vraagsteller alle facetten zelf invoelen, ervaren. 

EMDR:

EMDR is een mooie methodiek bij enkelvoudig trauma waarbij de emoties vast zijn blijven zitten, worden verdrongen. Ik gebruik de techniek van oogbewegingen die ervoor zorgen dat de hersenen de “controle” van het verdringen op moet geven. Het gebeuren blijft maar de emoties rondom het trauma nemen af. 

Healing:

Tijdens een healing maak ik contact met de energie en kan ik voelen waar blokkades zitten of waar de energie minder goed doorstroomt in de aura. Onze aura bestaat uit verschillende lagen en al deze lagen hebben invloed op ons dagelijkse functioneren. Is een laag uit balans dan is de persoon uit balans. Door contact te maken met de energie in de aura en door energie vanuit een hogere energietrilling toe te voegen komt er weer heling in het hele systeem. 

Opleidingen

  • Neo Hypnotherapie
  • Gecertificeerd HSP begeleider
  • Spirituele Healing
  • EMDR
  • Familieopstellingen
  • Mediumschap
  • Maatschappelijk Werk

Lidmaatschap

Ik ben aangesloten bij de LVNT en de RBCZ. 

Kosten

Doordat ik ben aangesloten bij een erkende beroepsvereniging worden de kosten bij een aanvullende verzekering door veel zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed. 

Een kennismaking is gratis en voor een vervolgsessie vraag ik €85,00. Er is een aanpassing mogelijk als men een uitkering heeft of nog studeert.

Een sessie duurt gemiddeld 1,5 uur.

Neem contact op met Vibha van 't Erve:

Mijn contact gegevens zijn:

Telefoon 0610710687.

Website: www.vibha.nl.

Mail: vibha@home.nl.